Редакційна рада

      Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, інститут Педагогіки НАПН України (м. Київ).

      Бех Іван Дмитрович - доктор психологічних наук, професор,дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ).

      Бондар Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор,  директор  Інституту  педагогіки  та психології  Національного  педагогічного  університету імені М.П. Драгоманова, дійсний член НАПН України (м. Київ)

      Кононенко Віталій Іванович – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загального та германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

      Акім’якова  Беата  –  доктор  педагогічних наук,  директор  Інституту  педагогіки  Католицького університету (м. Левоче, Словаччина).

      Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук,професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, завідувач лабораторії “Проблеми сільської школи” НАПН України (м. Черкаси).

      Бойчук Тетяна В’ячеславівна – доктор медичних наук,професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Великочий Володимир Степанович – доктор історичнихнаук, професор, директор Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)

      Ґвозда Маріуш – доктор соціологічних наук, професор,Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

      Гоян Ігор Миколайович – доктор філософських наук, професор,декан філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Грещук Василь Васильович – доктор філологічних наук,професор, завідувач кафедри української мови, дирек-тор Інституту українознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Грицуляк Богдан Васильович – доктор медичних наук,професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Дзвінчук Дмитро Іванович – доктор філософських наук,професор, декан факультету Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ).

      Дональд Девіс – доктор філософії, професор соціології Дальтонського університету (м. Дальтон, США).

      Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічнихнаук, професор, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Калуцький Іван Федорович – доктор сільськогосподарськихнаук, професор, завідувач кафедри туризмознавства і краєзнавства інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Карпенко Зеновія Степанівна – доктор психологічних наук,професор, завідувач кафедри вікової і педагогічної психо-логії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Котик Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філологіії та методики початкової освіти ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Ларіонова Вікторія Костянтинівна – доктор філософськихнаук, професор, завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Лисенко Неллі Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).                

      Луцан Надія Іванівна – доктор педагогічних наук,професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Мазур Петр – доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри педагогіки, Вища Державна Школа (м. Хелм, Польща)

      Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філософськихнаук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Москалець  Віктор  Петрович – доктор психологічних  наук,    професор,  завідувач   кафедри  загальної  та  клінічної  психології  ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)

      Нагачевська Зіновія Іванівна – доктор педагогічних наук,професор кафедри педагогіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Пальшкова Ірина Олександрівна – доктор педагогічнихнаук, професор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м.Одеса).

      Рега Олексій Степанович – кандидат педагогічних наук,професор, директор Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

       Романюк Михайло Дмитрович – доктор економічних наук,професор ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-ситет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмелницький).

      Савчук Борис Петрович – доктор історичних наук, профе-сор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

      Химинець Василь Васильович – доктор фізико-математич-них наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений винахідник України. Завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управ-ління освітою, проректор з науково-методичної роботи Закарпатського ІППО (м. Ужгород).

      Чепіль Марія Миронівна – доктор педагогічних наук, про-фесор, завідувач кафедри загальної педагогіки та до-шкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м.Дрогобич)

      Шандор Палфі – доктор педагогічних наук, Гойдубесер-менське відділення Дебреценського університету (м. Гойдубесермень, Угорщина).