Творча лабораторія

ТВОРЧА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ»
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»
 

Створена за наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  №278 від 12.05.2017 р. 

Завідувач лабораторії: Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Ph D.

Адреса: вул. Бандери, 1, ауд. 307 м.Івано-Франківськ, 76014.

Контактні телефони:  +38 0506716106

E-mail: chervinska.inna@gmail.com

Web-сторінка: http://mountainschool.pu.if.ua/node/128

Місія лабораторії: «З ГІРСЬКОЇ ШКОЛИ - У ШИРОКИЙ ВСЕСВІТ» 

Творча навчально-наукова лабораторія є навчально-науковим підрозділом загальноуніверситетського підпорядкування.

Лабораторія реалізує програму Міжнародного проекту «Гірська школа: Стан. Проблеми. Перспективи розвитку». Автор – почесний професор університету Василь Хрущ. 

Творча навчально-наукова лабораторія у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-інструктивними документами, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, наказами ректора, ухвалами вченої ради університету, рішеннями ректорату, іншими нормативними документами та Положенням про діяльність Лабораторії.

НОРМАТИВНА БАЗА 

1. Наказ про створення ЛАБОРАТОРІЇ  та призначення завідувача.
2. Положення про творчу навчально-наукову лабораторію університету 
3. Статут університету 
4. Закон України «Про вищу освіту»
5. Концепція «Нової української школи»

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ: надання психолого-педагогічної та науково-методичної допомоги у розв’язанні актуальних проблем діяльності освітніх закладів, які функціонують у віддалених важкодоступних гірських регіонах, забезпечення науково-методичної складової та практико-зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу, створення інноваційних продуктів діяльності та педагогічного інструментарію, участь у міжнародній співпраці, координація наукової роботи викладачів, педагогів, студентів (магістрантів).

НАПРЯМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ:

 • підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з використанням інноваційних педагогічних технологій;
 • психолого-педагогічний супровід та консультування педагогів гірських ЗЗСО з питань інноваційної педагогіки та сучасних педагогічних технологій;
 • вивчення та поширення передового педагогічного досвіду педагогів, які працюють в освітніх закладах Карпатського регіону;
 • організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності на замовлення закладів освіти гірського регіону;
 • наукова співпраця та співробітництво із закладами загальної середньої освіти, кафедрами педагогіки, психології, педагогічної майстерності та педагогічної інноватики, інформаційних технологій закладів вищої освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, установами, компаніями (у т.ч. закордонними) з питань впровадження інноваційної освітньої діяльності.

ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ :

 1. Забезпечення умов для проведення науково-методичних, теоретичних і експериментальних досліджень з актуальних проблем становлення та розвитку навчальних закладів гірського регіону Українських Карпат.
 2. Методичне та інформаційно=дидактичне забезпечення навчально-методичного процесу, професійної підготовки фахівців до роботи в освітніх закладах гірського регіону, створення навчальних, навчально-методичних посібників для педагогів гірських освітніх закладів. 
 3. Організація методичного консультування та інформаційно-наукового супроводу педагогів гірських навчальних закладів.
 4. Розробка і обґрунтування профілактики професійного вигорання педагогів гірських шкіл.
 5. Налагодження наукового консультування з метою підвищення професійної мобільності вчителів, які працюють у населеному пункті зі статусом «гірський».
 6. Вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів початкових шкіл Карпатського регіону (Івано-Франківської області) його узагальнення та сприяння впровадженню у загальноосвітні школи інших гірських регіонів України. 
 7. Дослідження чинників, які впливають на розвиток та формування особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища.
 8. Розробка ефективних підходів до збереження автентичного етнокультурного простору Українських Карпат.
 9. Розробка технологій інноваційного навчання різновікових груп дітей у малочисельних та малокомплектних школах Прикарпаття.
 10. Розвиток співпраці з закладами вищої освіти, інститутами Національної академії педагогічних наук України, іншими науковими та освітніми установами.
 11. Розширення міжнародної наукової співпраці з навчальними закладами, науковцями, педагогами та учнями гірських шкіл з країн далекого та близького зарубіжжя.
 12. Формування необхідної бази педагогічного інструментарію для наукових досліджень у галузі теорії і практики сучасної освіти;
 13. Проведення науково-практичних семінарів, конференцій та інших освітніх заходів з метою популяризації надбань педагогічної спільноти Карпатського регіону;
 14. Сприяння підвищенню якості підготовки наукових робіт учнів та студентів (магістрантів) з визначеної тематики різного рівня та профілів дослідження;
 15. Впровадження результатів дослідження в освітній процес ЗЗСО гірського регіону;
 16. Планування та здійснення теоретико-прикладних досліджень з проблем модернізації освітнього процесу у ЗЗСО гірського регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

Експериментальний майданчик «Розвиток особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища» (на базі гірських шкіл Івано-Франківської області)

Методичний репозиторій педагогічного досвіду вчителів ЗЗСО Карпатського регіону. 

«Соціально-педагогічний паспорт гірської школи».

Банк даних обдарованих дітей гірського регіону

Підготовка щорічного електронного збірника науково-методичних праць викладачів, педагогів та студентів.