ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОБ’ЄДНАЛА НАУКОВЦІВ ТА МАГІСТРАНТІВ ВНЗ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

Питання ідентичності особливо загострюються в перехідні періоди - періоди суспільної кризи, коли трансформуються й ламаються усталені соціальні зв’язки, норми співжиття, поведінкові стереотипи. У час загострення соціальних конфліктів ми можемо спостерігати кризу ідентичності як індивідуальної, так і колективної. Проявом такої кризи може бути заперечення культури, розпад колективної пам’яті, що представлена традиціями, втрата віри у спільне майбутнє, дисгармонія між дійсним і описовим образом себе, суперечності в сприйнятті історії та трактуванні подій та фактів, невідповідність між уявленнями культури про саму себе і її образами в інших культурах, і, відповідно, почуття неповноцінності відносно більш досконалих культур.

Революція Гідності, яка розпочалася у 2014 році розділила історію нашої країни, історію нашої пам’яті на чіткі «ДО» і «ПІСЛЯ», заставила змінити пріоритети, визначитися з ціннісними орієнтаціями.

Національно-культурна ідентичність сучасної молодої людини, яка проживає в гірському віддаленому селі чи місті, тісно пов’язана з культурою та традиціями рідного народу, з співвідношенням свого рідного краю, отчого дому, своєї малої батьківщини, з традиціями та культурою свого регіону - Буковина, Прикарпаття, Закарпаття. 

Результат зниження значимості національної культури веде до криз та руйнувань національної, релігійної й культурної ідентичності. А руйнування національно-культурної ідентичності призводить до формування нових ідентичностей, заснованих на інших принципах самоідентифікації. Такі складні історичні періоди, які переживає наша країна, позначені особливою рефлексією в свідомості людей і суспільства щодо пошуку власної ідентичності. Особистісні потреби, поведінкові стереотипи все більше визначаються індустрією продукованих «іміджів», образів та ідей, які поширюються культурними практиками масової культури та циркулюють в інформаційних потоках і каналах ЗМІ. 

В контексті зазначених викликів сучасності проблема формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості в умовах гірського регіону Українських Карпат об’єднала співробітників творчої навчально-наукової лабораторії міжнародного проекту «Гірська школа Українських Карпат» (завідувач - доцент Інна Червінська), магістрантів кафедри педагогіки початкової освіти (завідувач кафедри професор Марія Оліяр), кафедри фахових методик і технологій початкової освіти (завідувач кафедри професор Надія Луцан) Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», науковців Інституту проблем виховання НАПН України (директор інституту – Іван Бех), викладачів та магістрантів кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( в.о. завідувача Інна Прокоп).

Програма Оn-Line вебінару «Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості в умовах гірської школи» включала роботу секцій, на яких обговорювалися проблеми впливу глобалізаційних процесів на національну ідентичність, соціокультурні аспекти формування національної ідентичності особистості школяра та вплив гірського середовища на формування національно-культурної ідентичності та виховання студентської молоді – співробітники лабораторії, викладачі та магістранти  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; інноваційні підходи до формування національно-культурної ідентичності сучасної особистості – науковці інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ), формування національно-культурної ідентичності учнів загальноосвітніх навчальних закладів регіону Буковинських Карпат у контексті європейського освітнього простору – викладачі та магістранти Чернівецького національний університет імені Юрія Федьковича.

Учасники вебінару прослухали відеозвернення співробітників лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ) , викладачів та магістрантів кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).

У своїх відеозверненнях науковці та магістранти вказали на актуальність проблеми, піднятої співробітниками творчої навчально-наукової лабораторії, вказали на затребуваність у навчально-виховному процесі сучасних закладів освіти концепції «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах». Автори І.Д. Бех, академік, доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання НАПН України та К.О. Журба, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ). 

Окреслена проблема є на часі в контексті прийняття Закону України «Про освіту», перегукується із «мовним питанням» жителів Закарпаття і Буковини та його реалізації у сучасному освітньому просторі.

Із зверненням під час відкриття вебінару до всіх учасників  звернулася завідувач лабораторії Інна Червінська, професор Світлана Романюк, старший науковий співробітник Катерина Журба. З вітальним словом та доповіддю на пленарному засіданні виступили Оксана Кондур, кандидат фізико-математичних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (доповідь на тему: «Модель формування національно-культурної ідентичності студентської молоді у сучасній інтегративній парадигмі освіти, виховання та управління»). Цікавими були відео доповіді професорів Олени Будник та Надії Луцан, доцентів Тетяни Близнюк, Наталії Матвеєвої, Ірини Липи, Ярослава Никорака. Велику зацікавленість у магістрантів викликала участь у роботі круглого столу з елементами інтерактивних технологій щодо обговорення концепції «Формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах».

Щиро вдячні співорганізаторам оn-line вебінару – Катерині Журбі провідному науковому співробітнику лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, Світлані Романюк, доктору педагогічних наук, професору кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за співпрацю у діяльності.

Сподіваємося, що проведення таких наукових заходів за участю викладачів та магістрантів стане доброю традицією й буде сприяти розширенню наукового співробітництва між ВНЗ Карпатського регіону та далекого й близького зарубіжжя.

Програма вебінару

Звернення до учасників вебінару провідного наукового співробітника лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України Катерини Журби

Звернення до учасників науковців Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича

Доповіді учасників:

Духовні цінності сучасної молоді в умовах глобалізованого світу

 Культурна ідентичність особистості в умовах глобалізації

Позитивні та негативні чинники формування національної ідентичності 

Основні принципи формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості 

Український фольклор Карпатського регіону як чинник збереження національної ідентичності