НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ РІШЕННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

18 квітня 2018 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в рамках діяльності науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій університетів:

•науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» кафедри теорії та методик дошкільної освіти (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Бабюк Т. Й.), наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» (зав. лабораторією – к. філол. н., доц. Гудима Н. В.) та наукова лабораторія «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» (зав. лабораторією – д. п. н., доц., професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н. В.) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

•науково-навчальна лабораторія «Інноваційних педагогічних рішень» кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (зав. лабораторією – д. п. н., проф. Федій О. А.);

•творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Червінська І. Б.);

•науково-дослідна лабораторія грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (зав. лабораторією – д. п. н., доц. Богданець-Білоскаленко Н. І.),

за участі завідувачів лабораторій відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні педагогічні рішення: реалії та перспективи Нової української школи», на якому обговорювались актуальні проблеми історичного розвитку та становлення вітчизняної педагогічної думки, актуальні питання дошкільної, початкової та професійної освіти в умовах НУШ. 

Стратегічними напрямами співпраці визначено:

- становлення та розвиток вітчизняної педагогічної думки;

- пріоритети розвитку вільної, гармонійної особистості;

- формування національно-культурної ідентичності усіх суб’єктів педагогічного процесу;

- вплив соціокультурного простору на розвиток особистості;

- підготовка конкурентоздатного педагога до професійної діяльності. 

За результатами семінару окреслено напрями подальшої співпраці науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій чотирьох закладів вищої освіти та укладено меморандум про спільну науково-педагогічну діяльність