ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ «ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» УНІВЕРСИТЕТУ НА СТРАТЕГІЧНІЙ СЕСІЇ З РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

За ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міжнародної асоціації позашкільної освіти та підтримки Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національної академії педагогічних наук України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту дошкільної і загальношкільної педагогіки Краківського університету (Республіка Польща) у м. Києві проведена Стратегічна сесія з розвитку позашкільної освіти. Мета сесії полягала в обговоренні і визначенні стратегічних питань розвитку позашкільної освіти в умовах реалізації нового Закону України «Про освіту» (2017). 

Завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Інна Червінська працювала у команді розробників стратегічних напрямів реалізації завдань освітнього вектора розвитку позашкільної освіти. 

У представленій доповіді-презентації вона відзначила вагому роль позашкільної освіти для розвитку держави, суспільства, зростаючої особистості, зокрема вказала на необхідність та актуальність проведення такої представницької стратегічної сесії із залучення до неї усіх стейкхолдерів позашкілля. Окрему увагу доповідач приділила медійному супроводу позашкільної освіти, представленню діяльності закладів позашкільної освіти у засобах масової інформації, фейсбуці, офіційних інформаційних джерелах. 

На п’яти діалогових площадках учасниками стратегічної сесії детально розглядався кожний з векторів розвитку позашкільної освіти – законодавчий, управлінський, освітній, програмний і фінансовий. 

На підсумковому засіданні спікери від кожної діалогової площадки презентували напрацювання до спільного стратегічного плану дій розвитку позашкільної освіти України як одного з пріоритетних завдань держави та питання національної безпеки. Учасники стратегічної сесії зазначили, що необхідним є затвердження Концепції розвитку позашкільної освіти та розробка Державної стратегії розвитку позашкільної освіти в Україні на 2019-2024 рр. За результатами спільного обговорення та проведеного аналізу проблеми, пріоритетним визнано питання реалізації рівного права на якісну позашкільну освіту і доступність до закладів позашкільної освіти кожної української дитини не залежно від місця її проживання - чи це велике місто-мегаполіс чи віддалене та важкодоступне гірське село Карпатського регіону.