ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТИЧНИХ СПРАВ «МИ – УКРАЇНЦІ!»

14-16 жовтня 2015 року напередодні Дня захисника України в Києві відбувся Форум українських патріотичних справ «Ми – Українці!» за участю органів державної влади, представників виховних установ та закладів органів місцевої влади, відповідальних за національно-патріотичне виховання на місцях та громадських патріотичних організацій України.

Форум українських патріотичних справ «МИ – УКРАЇНЦІ!» став важливою подією, спрямованою на підвищення патріотичного духу суспільства та розроблення подальших кроків у напрямі національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Учасники Форуму розглянули питання сучасного змісту та технологій національно-патріотичного виховання, обговорили виховний потенціал громадських організацій та об’єднань у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, проблеми історичної пам'яті і національно-культурних особливостей зазначеного процесу тощо.

За допомогою Форуму вдалося довести до громадськості інформацію про наміри та конкретні дії щодо вироблення єдиної державної політики та подальшого формування системи національно-патріотичного виховання, проаналізувати досвід роботи державних органів усіх рівнів та громадських об'єднань з патріотичного виховання громадян, механізми впровадження інноваційних підходів в патріотичній роботі з різними категоріями дітей та молоді. 

Предметом обговорень стали «Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р. Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Науковцями інституту проведено навчання за тренінговою програмою «З Україною в серці». Автором тренінгової програми є Інститут проблем виховання НАПН України.

Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 затверджена «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

Відрадно відмітити, що фахове видання університету – журнал  «Гірська школа Українських Карпат» було одним із перших видань, яке ознайомило педагогічну громадськість із «КОНЦЕПЦІЄЮ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ» Автори І.Д.Бех, К.І.Чорна 

* Бех І.Д., Чорна К.І. ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ № 12-13 (2015) C.26-37)