№17

Зміст

 1. Регіональні проекти як ефективна форма поєднання науки і практики за умов глобалізації
 2. Проект «Гірська школа» – відповідь на виклики часу
 3. Понятійний апарат виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної та старшої школи
 4. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в загальноосвітній школі першого ступеня
 5. Використання духовних цінностей Карпатського регіону в іншомовній підготовці майбутніх педагогів загальноосвітньої школи
 6. Методичний аспект підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
 7. Типологія професійно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів у контексті фахової підготовки
 8. Проблеми розвитку гірської школи за умов реформування шкільної освіти
 9. Формування готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності в початковій школі
 10. Психологія персонології як джерело та інструмент дослідження педагогічних персоналій
 11. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи гірського регіону до діалогічного навчання
 12. Література рідного краю в системі виховання духовних цінностей молодшого школяра
 13. Priebežné vzťahy filozofie, umenia a kultúry v gymnáziách
 14. Перспективи використання інформаційних та комунікаційних технологій у гірських школах Українських Карпат
 15. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шкіл гірського регіону засобами народного декоративно-прикладного мистецтва
 16. Особливості організації елементів дистанційного навчання в сучасній школі
 17. Українська народна іграшка як засіб художньо-естетичного, трудового й національного виховання
 18. Вікові особливості виховання ціннісного ставлення до батьківщини засобами народної педагогіки в молодших школярів
 19. Виховання учнів гуцульської школи засобами дзвонарства
 20. Міфологія Карпат як чинник духовного розвитку особистості
 21. Проектна діяльність як чинник формування інтелектуально-творчих умінь молодших школярів
 22. Вплив сучасного інформаційного середовища на формування особистості дітей трудових мігрантів гірських шкіл Прикарпаття
 23. Стратегія гейткіпінгу і технології її реалізації у соціально-педагогічній підтримці дитини і сім’ї
 24. Теоретичний аналіз проблеми фізичного виховання студентів медичних ВНЗ з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності
 25. Природно-заповідний фонд карпатського регіону: проблеми та перспективи розвитку
 26. Особливості розвитку психіки молодших школярів за умов гірського середовища
 27. Костянтина Малицька як педагог, письменник і громадський діяч
 28. Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
 29. Обґрунтування потреби цілеспрямованої реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, які були учасниками бойових дій
 30. Науково-теоретичні аспекти української музичної етнопедагогіки
 31. Кадрове забезпечення навчального процесу першої державної гімназії Буковини (ХІХ ст.)
 32. Вплив гірського середовища на розвиток комунікативних умінь майбутніх фахівців сфери обслуговування
 33. Готовність майбутніх економістів до професійної діяльності за умов гірського регіону України
 34. Сучасна українська література для дітей та юнацтва як зміст літературної освіти
 35. Трансформації освітньо-наукових управлінських моделей у контексті інформаційної революції глобальної системи освіти
 36. Соціокультурний потенціал андрагогічної діяльності: досвід Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 37. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів
 38. Про стан і тенденції підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти з кримськотатарською мовою навчання
 39. STEAM-освіта в школах гірських регіонів: проблеми рівного доступу та шляхи впровадження
 40. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
 41. Науково-дослідницька компетентність майбутніх педагогів гуманітарного профілю: функціонально-змістовий аспект
 42. Методичний репозиторій педагогічного досвіду вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл Карпатського регіону. Івано-Франківська область. Стефюк Оксана Ярославівна
 43. Творчий проект «Міжнародна зелена школа»